LXML Sepon Enhances Local Community Infrastructure to Ensure Access to Clean Water Supply

April 02, 2024

On 26 March 2024, Lane Xang Minerals Limited Company (LXML) has extended its support through the enhancement of water supply pipelines in Mai Village. A formal ceremony was held to mark the completion of this project, with Mr. Valiya Sichan Thongthip, the mayor of Vilabouly district, and Mr. Saman Aneka, Managing Director of Lane Xang Minerals Limited Company, presiding over the event. The handover ceremony was attended by village officials, residents, technical staff from LXML, and representatives from the contractor company.

In early 2023, LXML undertook the construction of a water supply system in Mai Village in collaboration with the local community. Recognizing the need for improvements, the decision was made to upgrade the water pipeline to better cater to the needs of the residents. LXML facilitated the installation of a 110mm water pipeline spanning 1,700 meters at a cost of 150,000,000 kip (equivalent to US$7,165). This upgrade is aimed at enhancing the accessibility of clean water for the village inhabitants.

The longstanding partnership between LXML and the Mai Village community has yielded significant successes across various initiatives. These include infrastructure developments such as road construction within the village, the establishment of a water collection tank, the construction of a temple hall and village office, as well as the distribution of essential items like chairs, tables, and water systems.

Furthermore, LXML's Sepon Trust Fund (TF) project has been a valuable asset to the communities residing in the vicinity of the Sepon gold-copper project for over 19 years. The annual funding, which has progressively increased from 96,000 dollars to 750,000 dollars, is dedicated to enhancing community infrastructure, health, education, and agriculture. This financial support has facilitated the construction of roads, expansion of the power grid to remote areas, and allocation of funds to various sectors within the city. The commitment to providing such support will continue until the final stages of mining or closure, ensuring lasting benefits for the local community.

LXML ເຊໂປນ ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ​ໂຄງ​ການ ໃຫ້ມີນໍ້າກິນ-ນໍ້າໃຊ້ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ

 

ເມື່ອວັນທີ 26 ມີນາ 2024, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈໍາກັດ (LXML) ໄດ້ສະໜອງທຶນ​ຊື້ທໍ່ນໍ້າລິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວບ້ານໃໝ່, ເມືອງວິ​ລະ​ບູ​ລີ, ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງພິທີ ມອບ-ຮັບໂຄງການ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວາລີຍະ ສີຈັນທອງທິບ, ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ, ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ LXML, ​ແລະ ນາຍ​ບ້ານ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການມອບ-ຮັບ ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ຍນ​ລວມ​ມີ ​ພໍ່​ແມ່ປະຊາຊົນຊາວບ້ານໃໝ່, ແລະ ບັນດາພະນັກງານວິຊາການຂອງບໍລິສັດ.

​ຜ່ານ​ມາ ໃນສົກປີ 2023 ບໍລິສັດ ໄດ້ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກຊຸມຊົນເຈົ້າພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວສໍາເລັດໄປແລ້ວ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າຄວນຕ້ອງມີ ການຍົກລະດັບທໍ່ນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຕື່ມອີກ ດັ່ງນັ້ນ, ທາງ ບໍລິສັດ LXML ຈຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍສະໜອງທໍ່ນໍ້າ ທີ່ມີຂະໜາດ 110 ມມ, ຄວາມຍາວ 1,700 ແມັດ, ມູນຄ່າ 150,000,000 ກີບ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວບ້ານໃໝ່​ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກລະບົບນໍ້າລິນນີ້, ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາ LXML ກໍ່​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນບ້ານໃໝ່, ຝາຍເກັບນ້ຳລວມຂອງບ້ານ, ຫໍແຈກວັດ, ຫ້ອງການບ້ານ ພ້ອມ​ດ້ວຍໂຕະຕັ່ງເຕັ້ນ, ລະບົບນ້ຳລິນ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ LXML ເຊໂປນ ຍັງໄດ້ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ຫຼາຍກວ່າ 19 ປີ ການສະໜອງທຶນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີຕາມລຳດັບ ຈາກ 96,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ຂຶ້ນເປັນ 750,000 ໂດລາ ຕໍ່ປີ ແລະ ຍັງສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ໄປຈົນເຖິງໄລຍະສຸດທ້າຍ ຂອງການຂຸດຄົ້ນ ຫຼື ປິດບໍ່, ທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເມືອງ ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ກະສິກຳ, ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ, ເຊິ່ງລ້ວນມີເສັ້ນທາງ, ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ຂອງເມືອງ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງເມືອງເຊັ່ນດ່ຽວກັນ.