Chifeng LXML Sepon Honoured at 2022 Lao Business Leader Awards

January 25, 2023

At a ceremony at Lao PDR’s National Convention Centre in Vientiane Capital this week chaired by the Prime Minister and the Minister of Industry and Commerce, the Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) issued a Lao Business Leader Award to Chifeng Lane Xang Minerals Limited (LXML), acknowledging Sepon mine’s outstanding contribution to socio-economic development in 2022.

“I am very honoured to accept this award on behalf of everyone at Chifeng LXML,” said Mr Saman Aneka, LXML Managing Director. “Recognition inspires us to continue to strive and move forward as a responsible investor to grow the business and benefit more people.”

LXML has received a ’40 Year Award’ for social and economic contributions, employment and environmental performance, an ASEAN Award for Mining Excellence, and an ASEAN Award for Corporate Social Responsibility (CSR) and community development.

LXML is the only mining company in Lao PDR to have consistently received an A+ rating from the Ministry of Energy and Mines since 2016, setting a leading example to other operations.

Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over 1.5 million ounces of gold and 1.1 million tonnes of copper, contributing over US$1.6 billion in direct revenue to the Lao PDR in taxes, royalties, and dividends.  In addition, LXML has provided hundreds of millions of dollars in indirect benefits through employment, training, community development, and payments to local business partners and suppliers. LXML invested approximately US$50 million in national and local infrastructure, US$56 million in UXO clearance, and millions of dollars in cultural heritage preservation and other programs.

More than 40,000 people in Vilabouly District, Savannakhet Province, benefit from community development programs, totalling US$20 million worth of projects and investment. Community income through local business groups has accumulated to more than US$50 million over the life of Sepon mine.

“We look forward to continuing to make a strong contribution as a valued development partner in Lao PDR,” said Mr Saman Aneka.

Companies across various sectors received the Lao Business Award 2022. LXML was among six mining companies awarded.

Minister of Industry and Commerce Mr Malaythong Kommasith hands award to LXML Managing Director Mr Saman Aneka on 23 January 2023.

LXML Managing Director Mr Saman Aneka receives the Lao Business Leader Award.

ບໍລິສັດ ຊືເຟິງ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໄດ້ຮັບໂລ້-ລາງວັນທຸລະກິດຊັ້ນນຳດີເດັ່ນ ປະຈຳສົກປີ 2022

25 ມັງກອນ 2023

 

ໃນອາທິດນີ້ ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໄດ້ມອບໂລ້-ລາງວັນທຸລະກິດຊັ້ນນຳດີເດັ່ນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຊືເຟິງ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ເພື່ອຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລຊມລ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຮັບລາງວັນນີ້ຕາງໜ້າໃຫ້ພະນັກງານທຸກໆຄົນ ຂອງບໍລິສັດຊືເຟິງ ລຊມລ. ກຽດຕິສັກ ແລະ ການຍ້ອງຍໍທີ່ໄດ້ຮັບມານີ້ ຈະເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງໜ້າສືບຕໍ່ເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.”

ໃນຜ່ານມາ ລຊມລ ໄດ້ຮັບ ‘ລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນຈາລຶກວັນຄົບຮອບ 40 ປີ’ ຂອງ ສປປ ລາວ ສຳລັບການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລາງວັນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດິເດັ່ນຂອງອາຊຽນ ແລະ ລາງວັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງອາຊຽນ.

ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ລຊມລ ໄດ້ເປັນບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ໜຶ່ງດຽວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດຕິສັກໃນຂັ້ນ A+ ທີ່ເປັນລະດັບສູງສຸດຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍການເປັນແບບຢ່າງທີ່ນຳໜ້າໃຫ້ແກ່ໂຄງການອື່ນໆ.

ຕັ້ງແຕ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ-ຜະລິດຄຳ-ທອງໃນປີ 2003, ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໄດ້ຜະລິດຄຳຫຼາຍກວ່າ 1,5 ລ້ານ ອອນສ໌ ແລະ ຜະລິດແຜ່ນທອງຫຼາຍກວ່າ 1,1 ລ້ານໂຕນ ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນລາຍຮັບໂດຍກົງຫຼາຍກວ່າ US$1,6 ຕື້ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການຈ່າຍພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ເງິນປັນຜົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ດ້ວຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ແລະ ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທ້ອງຖິ່ນ. ລຊມລ ໄດ້ລົງທຶນປະມານ US$50 ລ້ານ ໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, US$56 ລ້ານໃສ່ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນການອະນຸລັກ ມໍຣະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ແຜນງານອື່ນໆ.

ປະຊາຊົນເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫຼາຍກວ່າ 40.000 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ ໂຄງການຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ລວມມູນຄ່າ US$20 ລ້ານ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລາຍໄດ້ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຜ່ານ ກຸ່ມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ທະວີຄູ່ຂຶ້ນເປັນ US$50 ລ້ານ ຕະຫຼອດອາຍຸການບໍ່ແຮ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ.

ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕັ້ງໜ້າ ໃນຖານະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ.”